Home Podujatia Kúpiť vstupenky

19 Júl 2024 (Piatok) HELLO SUMMER

Osobné údaje

Zadajte prosím svoje osobné údaje. Tieto údaje budú použité výhradne pre účely rezervácie vstupeniek. Informácie označené * sú povinné.

Zóny

Maximálny povolený počet vstupeniek na jednu objednávku je 6
Zóna Cena vstupenky Počet Suma
Basic
6,00 EUR 0,00 EUR
VIP

Vyhradená zóna na prvom podlaží klubu MINISTRY of FUN Banská Bystrica do ktorej majú prístup len zákazníci, ktorí si pri vstupe zakúpia VIP vstupenku. Priestor VIP poskytuje viac pohodlia a jedinečný výhľad na celý klub. VIP vstup nezahŕňa sedenie (je potrebné spraviť rezerváciu) a je vekovo obmedzený od 18 rokov!

10,00 EUR 0,00 EUR
Celková suma 0,00 EUR

Storno podmienky

Storno vstupenky na toto podujatie nie je možné

Spôsob platby

Zvoľ

Security code


Všeobecné obchodné podmienky

Predmet obchodných podmienok

Dolu uvedené obchodné podmienky upravujú predaj vstupeniek na kultúrne, prípadne iné podujatia v klube MINISTRY of FUN – Banská Bystrica, prostredníctvom internetového obchodu tickets.ministryoffun.sk prevádzkovaného spoločnosťou Rudolf Tuček – Ministry (ďalej len prevádzkovateľ) a všetky zmluvné vzťahy so zákazníkmi, ktoré z toho vyplývajú. Obchodné podmienky sú platné od 1.4.2016.

 

Predaj vstupeniek

Predaj vstupeniek je realizovaný prostredníctvom internetového obchodu tickets.ministryoffun.sk, ktorý ponúka vstupenky výhradne formou tzv. E-Ticketu. E-ticket je vstupenka ktorá má elektronickú podobu. Jej platnosť sa overuje prostredníctvom unikatného kódu, ktorým sa majitel vstupenky preukáže u vstupu na dané podujatie. Vstupenka neumožňuje vstup na podujatie, slúži výhradne na obdržanie tzv. vstupného náramku, ktorý obdrží majitel platnej vstupenky u vstupu na podujatie.

 

Vstupný náramok

Na základe platného kódu vstupenky obdrží majitel vstupenky tzv. vstupný náramok, ktorý mu umožní opakovaný vstup na podujatie. Vstupný náramok je neprenosný, platný výhradne na jedno podujatie a umožňuje vstup vždy iba jednej osobe.

 

Ceny a poplatky

Cena vstupenky sa uvádza v EUR vrátane zákonnej sazby dane z pridanej hodnoty. Cena vstupenky uvedená pri online predaji je konečná. O aktuálnych cenách vstupeniek rozhoduje prevádzkovateľ.

 

Platba

Vstupenky je možné zaplatiť:

 • CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
 • PayPal
 • Bankovým prevodom (dostupné pre nákup vstupenky s predstihom minimálne 10 dní)

 

 

Doručenie vstupenky

Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Jej doručenie prebieha výhradne elektronickou formou a to následujúcimi spôsobmi:

 • Elektronickou poštou na adresu, ktorú zákazník vyplnil behom rezervácie. V prípade zakúpenia 2 a viac vstupeniek, umožňuje systém zaslanie jednotlivých vstupeniek na rôzne emailové adresy. Táto forma doručenia je povinná.
 • SMS – na telefonné čislo ktoré zákazník zadal behom rezervácie bude zaslaný URL odkaz, ktorý zobrazí vstupenku na zariadeniach Smartphone. V prípade zakúpenia 2 a viac vstupeniek, umožňuje systém zaslanie jednotlivých vstupeniek na rôzne telefonné čísla. Táto forma doručenia je voliteľná.
 • Apple Wallet – odoslanie vstupenky do systému Apple Wallet, ktorý podporujú mobilné zariadenia Apple. Táto forma doručenia je voliteľná.
 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tohoto e-obchodu a súčasne stranou označenou ako predavajúci a súčasne usporiadateľom podujatí v klube Ministry of Fun – Banská Bystrica je:

Rudolf Tuček - Ministry
Haškova 5844/36,
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČ: 10922261
IČDPH: SK1020605707
Email: ministry@ministry.sk
 

Reklamačné podmienky

 • Zaplatené vstupné sa nevracia, pokiaľ nie je u konkrétneho podujatia uvedené ináč.
 • V prípade, že konkrétne podujatie podlieha individuálnym storno podmienkam, ktoré umožňujú vrátenie vstupného, bude v prípade splnenia týchto podmienok majitelovi vstupenky vstupné vrátené, avšak jeho výška bude ponížená o tranzakčný poplatok. Výška tranzakčného poplatku závisí od spôsobu platby, ktorý si zákazník zvolil pri zakúpení vstupenky. Vrátenie vstupného je možné výhradne prostredníctvom bankového prevodu (zákazník musí poskytnúť bankové údaje).
 • Zakúpená vstupenka (E-ticket) sa nevymeňuje za vstupenku na iné podujatie.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vstupenky zakúpené mimo internetový obchod tickets.ministryoffun.sk. Vstupné za takto zakúpenú vstupenku nebude zo strany prevádzkovateľa vrátené.
 • V prípade, že zo strany usporiadateľa dôjde k úplnému zrušeniu podujatia, bude zákazník, ktorý ktorý prevádzkovateľovi poskytol svôj kontakt (email, telefón), prostredníctvom tohoto kontaktu vyrozumený o tom, že podujatie je zrušené. Prevádzkovateľ nenesie voči zákazníkovi žiadnu zodpovednosť v prípade, kedy nebude možné zákazníka prostredníctvom tohoto kontaktu včas zastihúť.
 • V prípade zrušenia podujatia zo strany usporiadateľa podujatia, bude prevádzkovateľ vraciať vstupné výhradne do výšky zakúpenej vstupenky a to uvedenými spôsobmi: 
 • Bankový prevod (zákazník musí poskytnúť bankové údaje)
 • V pokladni klubu Ministry of Fun - Banská Bystrica (počas predázkovej doby klubu)

Privacy policy

Účinnosť od 25. 5. 2018

Správca osobných údajov

Sme spoločnost Rudolf Tuček - Ministry, so sídlom Haškova 5844/36, 974 11 Banská Bystrica - Slovenská Republika, IČ: 10922261 a jako správca spracovávame vaše osobné údaje.

 

Čo zhromažďujeme?

Spoločnosť Rudolf Tuček - Ministry v rámci svojho e-shopu tickets.ministryoffun.sk zhromažďuje iba 5 osobných údajov. Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a e-mail. Voliteľným údajom je mobilný telefón. Posledný údaj je verejná IP adresa, z ktorej bol nákup realizovaný.

 

K čomu tieto údaje používame?

Potrebujeme poznať meno a priezvisko, aby sme Vám mohli vystaviť účet za Váš nákup. Ďalej e-mailovú adresu, aby sme Vám mohli doručiť elektronickú vstupenku, prípadne mobilný telefón, ako voliteľný údaj pre doručenie vstupného QR kódu formou SMS. Bez týchto základných údajov by sme Vám neboli schopní predať ani doručiť vstupenku na žiadnu akciu. Tiež môže dôjsť k zrušeniu akcie a je pre nás dôležité, aby ste o tom boli čo najskôr informovaní. Spoločnosť Rudolf Tuček - Ministry nikdy neposkytuje údaje tretím stranám a tiež nevyužíva tieto údaje pre zasielanie marketingových, alebo informačných správ. Spoločnosť taktiež neumožňuje vytváranie užívateľských kont na stránkach e-shopu tickets.ministryoffun.sk. IP adresu každého nákupu zaznamenávajú len pre Vašu ochranu. Môže sa totiž stať, ze Vašu platobnú kartu niekto zneužije a následne vykoná nákup na našom e-shope. Aby sme mohli takéto akcie eliminovať, musíme byť schopní zablokovať prístup na náš e-shop z IP adries, z ktorých došlo k zneužitiu.

 

Cookies

Cookies používame len na zabezpečenie služieb e-shopu, nijako ich neskúmame. V súlade so smernicami EÚ Vás preto na našich stránkach nemusíme obťažovať požiadavkou na súhlas s ich využívaním.

 

Ako sa staráme o bezpečnosť vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou prioritou. Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou. Spoločnosť Rudolf Tuček - Ministry disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

 

Ako dlho budeme údaje spracovávať?

Naša spoločnosť nemôže Vaše údaje spracovávať po ľubovoľne dlhú dobu, ale doba spracovania je obmedzená na obdobie, kedy Vaše údaje skutočne potrebujeme. Všetky údaje získané v rámci nákupu vstupenky sú zvyčajne spracovávané po dobu platnosti akcie, na ktorú bola vstupenka zakúpená. Podľa zákona sme ďalej povinní ukladať Vaše informácie po dobu 10 rokov od skončenia roka, v ktorom bol nákup uskutočnený.

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Vaše osobné údaje vymazávame automaticky ihneď po tom, čo sme stratili oprávnenie na ich spracovanie (napr. Uplynula zákonná archivačné doba 10 rokov od uskutočnenia nákupu). O ich mazanie sa teda nemusíte starať. Napriek tomu môžete uplatniť právo na vymazanie a kontaktovať nás v tejto veci prostredníctvom e-mailovej adresy: ministry@ministry.sk