OBCHODNÉ PODMIENKY

Predmet obchodných podmienok

Dolu uvedené obchodné podmienky upravujú predaj vstupeniek na kultúrne, prípadne iné podujatia v klube MINISTRY of FUN – Banská Bystrica, prostredníctvom internetového obchodu tickets.ministryoffun.sk prevádzkovaného spoločnosťou Rudolf Tuček – Ministry (ďalej len prevádzkovateľ) a všetky zmluvné vzťahy so zákazníkmi, ktoré z toho vyplývajú. Obchodné podmienky sú platné od 1.4.2016.

 

Predaj vstupeniek

Predaj vstupeniek je realizovaný prostredníctvom internetového obchodu tickets.ministryoffun.sk, ktorý ponúka vstupenky výhradne formou tzv. E-Ticketu. E-ticket je vstupenka ktorá má elektronickú podobu. Jej platnosť sa overuje prostredníctvom unikatného kódu, ktorým sa majitel vstupenky preukáže u vstupu na dané podujatie. Vstupenka neumožňuje vstup na podujatie, slúži výhradne na obdržanie tzv. vstupného náramku, ktorý obdrží majitel platnej vstupenky u vstupu na podujatie.

 

Vstupný náramok

Na základe platného kódu vstupenky obdrží majitel vstupenky tzv. vstupný náramok, ktorý mu umožní opakovaný vstup na podujatie. Vstupný náramok je neprenosný, platný výhradne na jedno podujatie a umožňuje vstup vždy iba jednej osobe.

 

Ceny a poplatky

Cena vstupenky sa uvádza v EUR vrátane zákonnej sazby dane z pridanej hodnoty. Cena vstupenky uvedená pri online predaji je konečná. O aktuálnych cenách vstupeniek rozhoduje prevádzkovateľ.

 

Platba

Vstupenky je možné zaplatiť:

 • CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
 • PayPal
 • Bankovým prevodom (dostupné pre nákup vstupenky s predstihom minimálne 10 dní)

 

 

Doručenie vstupenky

Vstupenka má formu tzv. E-ticketu. Jej doručenie prebieha výhradne elektronickou formou a to následujúcimi spôsobmi:

 • Elektronickou poštou na adresu, ktorú zákazník vyplnil behom rezervácie. V prípade zakúpenia 2 a viac vstupeniek, umožňuje systém zaslanie jednotlivých vstupeniek na rôzne emailové adresy. Táto forma doručenia je povinná.
 • SMS – na telefonné čislo ktoré zákazník zadal behom rezervácie bude zaslaný URL odkaz, ktorý zobrazí vstupenku na zariadeniach Smartphone. V prípade zakúpenia 2 a viac vstupeniek, umožňuje systém zaslanie jednotlivých vstupeniek na rôzne telefonné čísla. Táto forma doručenia je voliteľná.
 • Apple Wallet – odoslanie vstupenky do systému Apple Wallet, ktorý podporujú mobilné zariadenia Apple. Táto forma doručenia je voliteľná.
 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tohoto e-obchodu a súčasne stranou označenou ako predavajúci a súčasne usporiadateľom podujatí v klube Ministry of Fun – Banská Bystrica je:

Rudolf Tuček - Ministry
Haškova 5844/36,
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČ: 10922261
IČDPH: SK1020605707
Email: ministry@ministry.sk
 

Reklamačné podmienky

 • Zaplatené vstupné sa nevracia, pokiaľ nie je u konkrétneho podujatia uvedené ináč.
 • V prípade, že konkrétne podujatie podlieha individuálnym storno podmienkam, ktoré umožňujú vrátenie vstupného, bude v prípade splnenia týchto podmienok majitelovi vstupenky vstupné vrátené, avšak jeho výška bude ponížená o tranzakčný poplatok. Výška tranzakčného poplatku závisí od spôsobu platby, ktorý si zákazník zvolil pri zakúpení vstupenky. Vrátenie vstupného je možné výhradne prostredníctvom bankového prevodu (zákazník musí poskytnúť bankové údaje).
 • Zakúpená vstupenka (E-ticket) sa nevymeňuje za vstupenku na iné podujatie.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vstupenky zakúpené mimo internetový obchod tickets.ministryoffun.sk. Vstupné za takto zakúpenú vstupenku nebude zo strany prevádzkovateľa vrátené.
 • V prípade, že zo strany usporiadateľa dôjde k úplnému zrušeniu podujatia, bude zákazník, ktorý ktorý prevádzkovateľovi poskytol svôj kontakt (email, telefón), prostredníctvom tohoto kontaktu vyrozumený o tom, že podujatie je zrušené. Prevádzkovateľ nenesie voči zákazníkovi žiadnu zodpovednosť v prípade, kedy nebude možné zákazníka prostredníctvom tohoto kontaktu včas zastihúť.
 • V prípade zrušenia podujatia zo strany usporiadateľa podujatia, bude prevádzkovateľ vraciať vstupné výhradne do výšky zakúpenej vstupenky a to uvedenými spôsobmi: 
 • Bankový prevod (zákazník musí poskytnúť bankové údaje)
 • V pokladni klubu Ministry of Fun - Banská Bystrica (počas predázkovej doby klubu)