PRIVACY POLICY

Účinnosť od 25. 5. 2018

Správca osobných údajov

Sme spoločnost Rudolf Tuček - Ministry, so sídlom Haškova 5844/36, 974 11 Banská Bystrica - Slovenská Republika, IČ: 10922261 a jako správca spracovávame vaše osobné údaje.

 

Čo zhromažďujeme?

Spoločnosť Rudolf Tuček - Ministry v rámci svojho e-shopu tickets.ministryoffun.sk zhromažďuje iba 5 osobných údajov. Povinnými údajmi sú meno, priezvisko a e-mail. Voliteľným údajom je mobilný telefón. Posledný údaj je verejná IP adresa, z ktorej bol nákup realizovaný.

 

K čomu tieto údaje používame?

Potrebujeme poznať meno a priezvisko, aby sme Vám mohli vystaviť účet za Váš nákup. Ďalej e-mailovú adresu, aby sme Vám mohli doručiť elektronickú vstupenku, prípadne mobilný telefón, ako voliteľný údaj pre doručenie vstupného QR kódu formou SMS. Bez týchto základných údajov by sme Vám neboli schopní predať ani doručiť vstupenku na žiadnu akciu. Tiež môže dôjsť k zrušeniu akcie a je pre nás dôležité, aby ste o tom boli čo najskôr informovaní. Spoločnosť Rudolf Tuček - Ministry nikdy neposkytuje údaje tretím stranám a tiež nevyužíva tieto údaje pre zasielanie marketingových, alebo informačných správ. Spoločnosť taktiež neumožňuje vytváranie užívateľských kont na stránkach e-shopu tickets.ministryoffun.sk. IP adresu každého nákupu zaznamenávajú len pre Vašu ochranu. Môže sa totiž stať, ze Vašu platobnú kartu niekto zneužije a následne vykoná nákup na našom e-shope. Aby sme mohli takéto akcie eliminovať, musíme byť schopní zablokovať prístup na náš e-shop z IP adries, z ktorých došlo k zneužitiu.

 

Cookies

Cookies používame len na zabezpečenie služieb e-shopu, nijako ich neskúmame. V súlade so smernicami EÚ Vás preto na našich stránkach nemusíme obťažovať požiadavkou na súhlas s ich využívaním.

 

Ako sa staráme o bezpečnosť vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou prioritou. Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou. Spoločnosť Rudolf Tuček - Ministry disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

 

Ako dlho budeme údaje spracovávať?

Naša spoločnosť nemôže Vaše údaje spracovávať po ľubovoľne dlhú dobu, ale doba spracovania je obmedzená na obdobie, kedy Vaše údaje skutočne potrebujeme. Všetky údaje získané v rámci nákupu vstupenky sú zvyčajne spracovávané po dobu platnosti akcie, na ktorú bola vstupenka zakúpená. Podľa zákona sme ďalej povinní ukladať Vaše informácie po dobu 10 rokov od skončenia roka, v ktorom bol nákup uskutočnený.

 

Právo na vymazanie osobných údajov

Vaše osobné údaje vymazávame automaticky ihneď po tom, čo sme stratili oprávnenie na ich spracovanie (napr. Uplynula zákonná archivačné doba 10 rokov od uskutočnenia nákupu). O ich mazanie sa teda nemusíte starať. Napriek tomu môžete uplatniť právo na vymazanie a kontaktovať nás v tejto veci prostredníctvom e-mailovej adresy: ministry@ministry.sk